Nuacht TG4

Nuacht TG4 is a comprehensive news service broadcast daily on Irish language public service broadcaster TG4.  The service covers distinctive stories of interest to habitual Irish language speakers with a strong emphasis on regional and Gaeltacht reports as well as national and global news.

TG4 is a Publisher-Broadcaster available across the island of Ireland and worldwide via the TG4 Player. The channel is the seventh most watched channel in Ireland and has a primetime share of 2.15%.

Nuacht TG4 is produced in TG4’s headquarters in Connemara with a team of journalists in Gaeltacht regions and in Dublin, Belfast, Limerick and Cork.

Nuacht TG4 journalists have been regularly awarded for their unique delivery of local news stories, and Irish language presentation.

Nuacht TG4 is made for TG4 by RTÉ. 

Website: https://www.tg4.ie/nuacht

Is é Nuacht TG4 an tseirbhís nuachta a chraoltar go laethúil ar TG4. Clúdaítear scéalta sainiúla dírithe ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge le béim láidir ar thuairiscí Gaeltachta, áitiúla, chomh maith le nuacht náisiúnta agus domhanda.

Is Foilsitheoir-Craoltóir é TG4 atá ar fáil ar fud oileán na hÉireann agus ar fud an domhain trí Sheinnteoir TG4. Is é an cainéal an seachtú cainéal is mó féachana in Éirinn agus tá sciar príomh-ama 2.15% aige.

Léirítear Nuacht TG4 i gceannáras TG4 i gConamara le foireann iriseoirí sna ceantair Ghaeltachta agus i mBaile Átha Cliath, Béal Feirste, Luimneach agus Corcaigh.

Tá gradaim bronnta go minic ar iriseoirí Nuacht TG4 as an insint, cur i láthair agus léiriú sainiúil a dhéanann siad ar scéalta nuachta.

Is é RTÉ a léiríonn Nuacht TG4 do TG4.

Suíomh: https://www.tg4.ie/nuacht